Organisaties voor doven

In Nederland zijn er een groot aantal organisaties en instellingen die zich speciaal richten op doven en doofblinden. Het gaat hier om belangenorganisaties, zorgaanbieders voor doven en doofblinden, onderwijsinstellingen, aanbieders op het gebied van arbeid en organisaties die op andere gebieden informatie of diensten verlenen. Zij hebben allemaal een speciale expertise in huis over doofheid en/of doofblindheid.

Belangenorganisaties

In Nederland bestaan verschillende belangenorganisaties voor doven. Sommige bieden overkoepelende informatie en diensten, andere richten zich op een specifieke doelgroep. De belangrijkste organisaties voor doven zijn:

 

Dovenschap (http://www.dovenschap.nl/)

Dovenschap, dé belangenorganisatie van dove mensen in Nederland, streeft naar de versterking van de positie van doven. Dovenschap is gesprekspartner voor de overheid, dienstverlening en het bedrijfsleven. Dovenschap is een koepel van drie landelijke belangenorganisaties en zeven lokale welzijnsstichtingen.

 

Stichting Plotsdoven (http://www.stichtingplotsdoven.nl/)

De Stichting Plotsdoven is de landelijke organisatie voor belangenbehartiging van mensen die plotseling of meer geleidelijk doof zijn geworden.

 

FODOK (http://www.fodok.nl/)

De FODOK is er voor ouders van dove kinderen, of die kinderen nu jong zijn of al ouder, een cochleair implantaat hebben of niet, wel of niet een extra handicap hebben. Het maakt ook niet uit of een kind ernstig slechthorend wordt genoemd of doof: als een kind zonder hulpmiddelen zo weinig hoort dat het volgen van gesproken taal een probleem is, is extra steun nodig. De FODOK behartigt de belangen van de kinderen en hun ouders, geeft informatie en biedt ouders gelegenheid elkaar te ontmoeten.

 

Stichting Nederlandse Dove Jongeren (http://www.dovejongeren.nl/)

Dit is de organisatie voor alle zwaar slechthorende en dove jongeren (met en zonder cochleair implantaat) van 12 tot en met 30 jaar in Nederland. Deze worden in twee leeftijdsgroepen verdeeld: de jongeren van 12 tot en met 17 jaar en de groep van 18 tot en met 30 jaar, om het aanbod beter te kunnen afstemmen op de interesses van de leeftijdsgroep. Verder richt de NDJ zich ook op de Nederlandse maatschappij, dit houdt in: politieke partijen, andere (maatschappelijke) organisaties en particulieren.

 

Stichting Zo Hoort Het (http://www.zohoorthet.nl/)

Stichting ‘Zo Hoort Het’ is ontstaan als vervolg op een onderzoek onder kinderen met een CI en jongeren. De stichting richt zich op dove en ernstig slechthorende kinderen, hun broertjes en zusjes en ouders. ‘Zo Hoort Het’ verzamelt ervaringskennis en organiseert activiteiten.

 

Oogvereniging (https://www.oogvereniging.nl/)

De Nederlandse Stichting voor Doofblinden, Contactgroep Visueel-Auditief Gehandicapten (onderafdeling van de Nederlandse Vereniging van Blinden en Slechtzienden: NVBS), Doofblinden Netwerk, Retina Nederland, afdeling Usher, en de Helen Keller Stichting komen op voor de belangen van doofblinden. Deze verenigingen en organisaties bundelen stap voor stap (met behoud van specifieke kennis en activiteiten) hun krachten in de Oogvereniging.

Daarnaast richt ook GGMD (linken: https://www.ggmd.nl/voor-wie/doofblinden/) zich ook op doofblinden.

 

CODA Nederland (http://www.codanederland.nl/)

CODA Nederland is een landelijke belangenvereniging voor horende kinderen van dove ouders.

 

Diverse sites

Daarnaast zijn er diverse sites, gericht op doven en of doofblinden: www.doof.nl, www.doofblind.nl en www.doofblindennetwerk.nl.

Zorgaanbieders

Pento Audiologisch centrum en Vroegbehandeling (https://www.pento.nl).

Voor diagnostiek (gehooronderzoek en onderzoek naar taal-spraakontwikkeling), begeleiding (ook maatschappelijk werk) en vroegbehandeling van kinderen, waaronder een behandelgroep voor dove kinderen van 2-4 jaar.

 

KwadrantGroep/Dovenzorg Oorizon (https://www.kwadrantgroep.nl/oorizon)

Gevestigd in Leeuwarden. Biedt aan doven en slechthorenden individuele begeleiding, thuiszorg, verzorging, verpleging en organiseert activiteiten in het dagactiviteitencentrum. Ook bieden ze appartementen in woonzorgcentrum Greunshiem in Leeuwarden, zo nodig met zorg. Afhankelijk van de zorgwensen en zorgbehoeften zijn er verschillende diensten inzetbaar.

 

De Noorderbrug (https://www.noorderbrug.nl/)

De Noorderbrug is er voor mensen met een handicap of chronische ziekte en is specialist op het gebied van niet-aangeboren hersenletsel (NAH) en doofheid. Aanbod: behandeling, verzorging en verpleging. Diensten: wonen in een wooncentrum van De Noorderbrug, ondersteuning thuis, in het netwerk en bij werk en activiteiten. De Noorderbrug is actief in Noord- en Oost-Nederland.

 

De Gelderhorst ( https://www.gelderhorst.nl)

Dit is een zorgcentrum speciaal voor oudere doven, gevestigd in Ede. Biedt huisvesting aan doven die zelfstandig wonen, zo nodig met zorg, Ook bieden zij verpleging en verzorging, tijdelijke opname, dagrecreatie en andere dienstverlening.

 

Centrum voor Doofblinden – Kalorama https://www.kalorama.nl/centrum_voor_doofblinden/)

Het Centrum voor Doofblinden, gevestigd in Beek (Berg en Dal) wil mensen met een auditief-visuele beperking ondersteuning bieden bij een zo zinvol, prettig en veilig mogelijk bestaan. Deze ondersteuning kan zowel in een specifieke woon- en leefomgeving op het terrein van Kalorama worden geboden, maar ook bij cliënten thuis.

 

GGz/GGMD (https://www.ggzds.nl/contact)

Doven met psychische, psychosociale of psychiatrische problemen kunnen terecht bij diverse (ambulante) GGz/GGMD-instellingen. Het hulpaanbod omvat: onderzoek, gesprekken, psycho-, relatie-, gezins- en speltherapie, begeleiding, training, groepsbehandeling en medicatie.

Waar u kunt aankloppen is afhankelijk van waar u woont:

  • Noord-Holland, Flevoland: Psydon, onderdeel van Pro Persona;
  • Gelderland, Overijssel, Noord-Noord-Brabant: ‘De Riethorst’, onderdeel van Pro Persona;
  • Zuid-Holland, Zeeland, West-/Noord-Brabant, Limburg, Oost-/Noord-Brabant: GGMD voor Doven en Slechthorenden;
  • Groningen, Friesland, Drenthe: Lentis / Team GGz voor Doven en Slechthorenden;
  • Het GGz-centrum ‘De Riethorst’ is daarnaast gespecialiseerd in hulpverlening aan mensen met tinnitus, zie ook op hun website: Multicomplexe zorg.

 

 

GGMD voor Doven en Slechthorenden (https://ggmd.nl)

GGMD voor Doven en Slechthorenden biedt hulp op de volgende terreinen: opleidingen, loopbaanbegeleiding, maatschappelijk werk, woonbegeleiding, opvoedingsondersteuning, communicatietraining en geestelijke gezondheidszorg. De medewerkers van de GGMD voor Doven en Slechthorenden kunnen je ofwel zelf helpen ofwel doorverwijzen naar de juiste instantie.

Bij de GGMD kun je ook terecht voor:

 

 

De Nederlandse Stichting voor het Dove en Slechthorende Kind – NSDSK (https://nsdsk.nl/)

Is specialist voor taal en gehoor. Voor vragen over het gehoor of over de taalontwikkeling of het gehoor van je kind.

Organisaties op het gebied van werk

GGMD-loopbaanbegeleiding (https://www.ggmd.nl/loopbaanbegeleiding/)

Biedt ondersteuning bij het vinden van passend werk of bij het behouden van werk. Werkgevers weten vaak niet wat mensen met een hoorprobleem of doven wél kunnen. Of hóé ze het wel kunnen, bijvoorbeeld met wat extra hulpmiddelen, zoals een ringleiding, een flitslamp als deurbel of een tolk bij een vergadering.

 

Werkpad (https://www.werkpad.nl)

Wie niet goed kan horen, niet goed kan zien, autisme of ESM (Ernstige Spraak-taal Moeilijkheden) heeft, wil, net zoals iedereen, een passende arbeidsplaats. Het is voor deze mensen moeilijker om werk te vinden en te behouden. Maar ook voor de werkgever vraagt het soms extra of andersoortige inspanningen. Werkpad biedt hierbij ondersteuning.

 

Refrisk (https://www.refrisk.nl/)

Refrisk biedt jobcoaching en reïntegratie en helpt zo mensen met een beperking aan passend en betaald werk. Langdurig zieke en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers worden begeleid naar een nieuwe baan.

 

Werken&Jij  (https://www.werkenenjij.nl/)

Het landelijk platform dat mensen met een verminderd arbeidsvermogen zichtbaar en vindbaar maakt voor werkgevers in de regio!

 

Grow2work (https://www.grow2work.nl/)

Grow2work is een community waar werkende en werkzoekende slechthorenden en doven ervaringen en tips kunnen uitwisselen. Er worden inspirerende bijeenkomsten en trainingen georganiseerd, die een bijdrage leveren aan het verstevigen van jouw positie op de arbeidsmarkt. Ben je doof of slechthorend? En heb je werk of zoek je werk? Word lid van de Grow2work-community!

 

Van Wajong naar werk (http://www.vanwajongnaarwerk.nl/)

Deze website biedt allerlei mogelijkheden met betrekking tot de Wajong (Wet werk- en arbeidsondersteuning van jonggehandicapten). De Wajong hoeft namelijk helemaal geen probleem te zijn. Informatie over diverse mogelijkheden omtrent het vinden van werk en studie komen hier aan bod. Ook worden enkele voorbeelden genoemd van succesvolle Wajong-werknemers.

 

Klinktprima (http://www.klinktprima.nl)

Op deze website staan verhalen van slechthorende en dove werknemers om te laten zien dat zij prima kunnen werken.

 

Werken met een beperking (http://www.werkenmeteenbeperking.nl/)

Op deze website staan brochures met informatie over specifieke aandoeningen, wat dit voor het werk betekent en welke consequenties dit heeft voor de werkomgeving. Ook worden er praktische handreikingen, tips en aandachtspunten gegeven en uitleg waarom mensen, ondanks hun functiebeperking, uitstekend werk kunnen doen.

Onderwijsinstellingen

In Nederland bestaan twee grote onderwijsinstellingen die passend onderwijs aanbieden aan dove of doofblinde kinderen (of aan slechthorende kinderen en kinderen met taal-spraakstoornissen). Dit aanbod is: voorschools, regulier (met ondersteuning van de ambulante dienstverlening), speciaal basisonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs. Het gaat hier om:

Nieuws

lees meer

Agenda

iets voor jou

Nieuwsbrief

schrijf je in

DONEER

steun ons

Stel lettergrootte in
Contrast